Versah

Versah

DENSAH Bur-G2 VT2535 (3,0mm)

DENSAH Bur-G2 VT2535 (3,0mm)

 • 2360107
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VT1525 (2,0mm)

  DENSAH Bur-G2 VT1525 (2,0mm)

 • 2360105
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VT2838 (3,3mm)

  DENSAH Bur-G2 VT2838 (3,3mm)

 • 2360108
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VT1828 (2,3mm)

  DENSAH Bur-G2 VT1828 (2,3mm)

 • 2360106
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VS2228 (2,5mm)

  DENSAH Bur-G2 VS2228 (2,5mm)

 • 2360101
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Pilot Drill G2 1.6mm

  DENSAH Pilot Drill G2 1.6mm

 • 2360114
 • € 65,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VT3545 (4,0mm)

  DENSAH Bur-G2 VT3545 (4,0mm)

 • 2360109
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VS3238 (3,5mm)

  DENSAH Bur-G2 VS3238 (3,5mm)

 • 2360102
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VT3848 (4,3mm)

  DENSAH Bur-G2 VT3848 (4,3mm)

 • 2360110
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VT4555 (5,0mm)

  DENSAH Bur-G2 VT4555 (5,0mm)

 • 2360111
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VT4858 (5,3mm)

  DENSAH Bur-G2 VT4858 (5,3mm)

 • 2360112
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VS5258 (5,5mm)

  DENSAH Bur-G2 VS5258 (5,5mm)

 • 2360104
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  DENSAH Bur-G2 VS4248 (4,5mm)

  DENSAH Bur-G2 VS4248 (4,5mm)

 • 2360103
 • € 129,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  Full Universal DENSAH Bur Kit with Pilot Drill (13)

  Full Universal DENSAH Bur Kit with Pilot Drill (13)

 • 2360100
 • € 1.835,00
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten